Hoạt động của ngành chăm sóc sắc đẹp

Hoạt động của ngành chăm sóc sắc đẹp bao gồm: các buổi học trực tiếp...

Hoạt động của ngành Dược

Hình ảnh về các buổi học thực hành của ngành dược: 1.Học tập lý thuyết:...

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

Các hoạt động tại Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam –...

Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên...