Quy định về cấp bằng liên thông Cao đẳng Dược- Điều Dưỡng

Một số các Quy định về cấp bằng liên thông Cao đẳng Dược- Điều Dưỡng mà bạn cần biết
———————-
Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp, thí sinh được cấp bằng Cao đẳng có giá trị tương đương với bằng chính quy, đủ điều kiện làm việc tại các cơ sơ y tế, công ty dược, mở quầy thuốc kinh doanh hoặc liên thông lên Đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Bộ Lao động TB&XH.
Theo đó, đối với quy định liên thông Đại học, tại khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, như sau: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Điều này đồng nghĩa với việc không ghi hình thức đào tạo khi cấp bằng cử nhân.
Như vậy chúng ta có thể hiểu, Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ ngày 1/07/2019 đối với giáo dục đại học sẽ không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Như vậy bằng đại học chính quy, tại chức hay liên thông đều có giá trị ngang nhau.
Nhà trường tiếp nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần, do vậy thí sinh hoàn toàn có thể liên hệ với nhà trường để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, nhập học.