Hoạt động của ngành chăm sóc sắc đẹp

Hoạt động của ngành chăm sóc sắc đẹp bao gồm: các buổi học trực tiếp tại trường và các buổi thực hành thực tập tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín và chất lượng. Học viên được các thầy cô chỉ dạy tận tình, được cầm tay chỉ việc và thực hành thực tế.