Các ngành nghề ra trường có xin được việc làm hay không?

Câu hỏi:
Em muốn biết các ngành, nghề trong trường được đào tạo như thế nào? Ra trường có xin được việc làm hay không? Làm ở đâu?

Trả lời:

Các ngành, nghề trong trường được đào tạo tại trường theo mô hình viện trường:

 1. Điều dưỡng (Nursing):

  • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Điều dưỡng thường kéo dài trong khoảng 3 năm. Sinh viên sẽ học các môn cơ bản như y học cơ sở, y học lâm sàng, chăm sóc y tế cơ bản, kiến thức về hệ thống cơ thể, và các kỹ năng chăm sóc sức khỏe và điều trị cơ bản.

  • Thực hành: Sinh viên cũng sẽ thực hiện thực tập tại các cơ sở y tế để rèn kỹ năng thực hành và gặp gỡ với tình huống thực tế trong công việc điều dưỡng.

 2. Dược (Pharmacy):

  • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược thường kéo dài trong khoảng 3-4 năm. Sinh viên sẽ học về các môn cơ bản như hóa học, dược lý, dược liệu, quản lý dược phẩm, y học lâm sàng và các kiến thức về thuốc và tư vấn thuốc.

  • Thực hành: Sinh viên cũng sẽ có cơ hội thực tập tại các nhà thuốc, bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để rèn kỹ năng thực hành, tư vấn thuốc và làm quen với quy trình công việc trong ngành dược.

 3. Xét nghiệm y học (Medical Laboratory Technology):

  • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Xét nghiệm y học thường kéo dài trong khoảng 3 năm. Sinh viên sẽ học về các phương pháp xét nghiệm y học, kỹ thuật xét nghiệm, quản lý mẫu và các kiến thức về xét nghiệm các bệnh lý và sinh hóa.

  • Thực hành: Sinh viên cũng sẽ thực hiện thực tập tại các phòng xét nghiệm y tế để rèn kỹ năng thực hành và làm quen với quy trình xét nghiệm và công cụ hiện đại trong lĩnh vực này.

Hầu hết sinh viên ra trường đã được đào tạo bài bản theo đúng chuyên ngành, chuyên môn của ngành học. Ngoài ra trường còn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên khi ra trường.

Các công việc sau khi ra trường các bạn có thể xem thêm các bài viết về công việc có thể làm sau khi học xong của từng ngành