Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng năm 2023

Căn cứ theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,...