Chờ thi tốt nghiệp THPT xong mới nộp hồ sơ có trễ không?

Câu hỏi:
Em đợi đến khi thi tốt nghiệp THPT xong mới nộp hồ sơ vào các ngành đào tạo trường mình như vậy có trễ quá không? hay là em phải đăng ký online sớm để giữ chỗ?
Trả lời:
– Thời gian đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo liên tục. Nhà trường xét tuyển – nhập học chia làm nhiều đợt trong năm. Trong thời gian này em hoàn toàn nộp hồ sơ và được xét tuyển bình thường.